آیا مایل به حذف این کالا هستید؟


خیر
مانومتر افقی (اتصال از پشت)
مانومتر افقی (اتصال از پشت)