آیا مایل به حذف این کالا هستید؟


خیر
برد دو کانال تقویت شده (کارت پروپرشنال)
برد دو کانال تقویت شده (کارت پروپرشنال)